Afspraken voor een circulaire economie

Wereldwijd is sprake van een sterke bevolkingsgroei, van toenemend gebruik van materialen en toenemende milieudruk vanwege afvalstromen. De groeiende vraag naar grondstoffen leidt -en zal steeds vaker leiden- tot schaarste. Het concept circulaire economie biedt een basis om mondiaal in een redelijk welvaartsniveau te kunnen blijven voorzien. Er zijn dan op alle fronten afspraken nodig om duurzaam denken en handelen te verankeren in het economische systeem.


Lees welke normen en standaarden bij NEN ontwikkeld worden op het gebied van circulaire economie.


Afspraken in 8 sectoren

Afspraken in 8 sectoren

Het programma Circulaire Economie van NEN werkt aan afspraken in 8 sectoren. Door goed te luisteren naar de barrières en behoeften in die sectoren en vervolgens de belangrijkste partijen samen te brengen, faciliteert en regisseert NEN het standaardisatieproces.


De rol van NEN

Ook in een Circulaire Economie willen we zekerheid over de kwaliteit en de veiligheid van processen, diensten en producten.

De rol van NEN 2525Ook in een Circulaire Economie willen we zekerheid over de kwaliteit en de veiligheid van processen, diensten en producten. We willen met elkaar bijvoorbeeld dat een innovatief product van gerecyclede kunststof net zo goed presteert. Dit geeft vertrouwen in nieuwe werkwijzen. Het verankeren van circulair denken en doen in het economische systeem, vraagt om nieuwe afspraken. De standaarden en normen die bij NEN ontwikkeld worden geven daar invulling aan. Hiermee werken we aan een gelijk speelveld voor alle partijen.


We willen met elkaar bijvoorbeeld dat een innovatief product van gerecyclede kunststof net zo goed presteert. Dit geeft vertrouwen in nieuwe werkwijzen. Het verankeren van circulair denken en doen in het economische systeem, vraagt om nieuwe afspraken. De standaarden en normen die bij NEN ontwikkeld worden geven daar invulling aan. Hiermee werken we aan een gelijk speelveld voor alle partijen.

DE ROL VAN NEN


NEN brengt partijen bijeen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp waardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Welke rol spelen afspraken bij een circulaire economie?